Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Su Politikaları Derneği

Su Politikaları Derneği

Su Politikaları Derneği 2015 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.Merkezi Ankara’da olan derneğin temel amacı  aşağıda belirtilen alanlarda “Bilgiye Dayalı Analiz “ler yapıp bu alandaki bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmaktır.

Su Politikaları Derneği’nin Misyonu ,Vizyonu  ve  Üyelik Koşullar

Genel

Su,21.yüzyılın politik ve ekonomik anlamdaki şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hızlı nüfus artışı,verimsiz kullanım,kentlere göç, gelişen sanayi ve iklim düzensizlikleri sonucunda ulusal su kaynakları kirli ve yetersiz hale geldikçe uluslararası yüzey  ve yeraltısu kaynaklarının  önemi armaktadır Özellikle dünyanın bazı bölgelerinde suyun sosyal ve ekonomik gelişmedeki sınırlayıcı etkisinin artması halen yaşanan problemleri bir üst boyuta taşıyacaktır.Bu durum suyun ulusal ve uluslararası kullanım politikalarını (Hidropolitikaları) bugünkünden daha  ön plana  çıkartacaktır.Ülkemizin de bu konuda  daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacı bulunmaktadır.

Özetle bölgesel ve küresel ölçekte    hidropolitik yaklaşımların(artan gıda,su ve enerji ilişkisi içinde)  öneminin artacağı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz.

  1. yy. başından bu yana su konusundaki uyuşmazlıkları giderebilecek ve uzlaşma  ortamı yaratabilecek özelliklere sahip bir hukuk oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır.Ancak bu çalışmalar ile bugüne değin anlaşmalar, teamül hukuku ve  genel hukuk ilkeleri bağlamında evrensel düzeyde tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikte kesin hükümler içeren bir kurallar sistemi oluşturulamamıştır.
  2. yüzyılın başında sınıraşan yüzeysel su sorunlarına bir de sınıraşan yeraltısuları eklenmiştir. BM’nin ilgili komisyonu bu konuda da çalışmaya başlamıştır.

Sanayi devrimi ile birlikte uygulanan sınırsız büyüme modeli, su kaynaklarının kirlenmesi, artan tüketim baskısı , suyun zaman ve mekândaki eşitsiz dağılımı,hızla artan ve şiddetlenen  iklim düzensizlikleri ,artan su ,enerji ve gıda ilişkisi  dünya çapında su yönetimini uluslararası gündemin ön sıralarına çıkartmıştır.

  1. yüzyıl Su, Enerji ve Gıda güvenliğinin damgasını vuracağı bir yüzyıl olacaktır. Birbirleriyle ilişkisi artan ve merkezinde suyun olduğu bu üç güvenlik kavramı uluslararası su politikaları konusunda yapılması gereken çalışmaları arttırmıştır.

AMAÇ:

Amacı: Su Politikaları Derneği (SPD) nin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Bölgesel ve Küresel ölçekte su kaynakları ve su yönetimi ile ilgili organizasyonlarla diyalog ve işbirliği
  • Su yönetimi ve su kullanımı konusunda farkındalığı arttırmak
  • Ulusal ve uluslararası su sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar
  • Sürdürülebilir su yönetimi
  • Karar vericiler, su kullanıcıları, akademik çevre, sivil toplum üyeleri arasında su kaynakları yönetimi ve su sorunlarının çözümü konusunda diyalog ve işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmak. Toplumun bilinç düzeyini arttırıcı çalışmalar yapmak

Su kaynaklarının ulusal ve uluslararası alandaki yönetimi artık sadece mühendislik bilimlerinin öznesi olmayıp ekonomi, uluslararası ilişkiler, çevre, meteoroloji, iklim bilimi, deniz bilimleri, istatistik, gibi disiplinlerin ortak çalışma alanıdır.

Bu ortak çalışma için bu disiplinlerden oluşacak bir ekibin bir üretim ortamında  biraraya gelmesi ve  zaman zaman bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirmesi gerekir.Su Politikaları Derneği  bu çok disiplinli bilimsel bilgi temelinde bir üretim ortamının  oluşturulmasına yönelik  mütevazı bir adım atma amacını taşımaktadır.

Misyonu: Ulusal ve uluslararası ölçekte  su yönetimi konusunda farklı  disiplinleri biraraya getiren  bir anlayış ile bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak  ve suyun bölgemizde ve dünyada bir barış ve işbirliği aracı olarak kullanılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonu: Yerel Bölgesel ve Küresel Su Politikaları ,su  yönetimi ve su güvenliği  ile su,enerji gıda ve çevre bağlantısı konusunda  bilimsel  yenilikçi, katılımcı, yönlendirici çalışmalar yapmak ,bu alanda  uluslararası bir bilgi  ve eğitim merkezi olmaktır.

Web Sitesine gitmek için lütfen tıklayınız

Su Politikaları Derneği