Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Konuşmacılar

Konuşmacılar

Anne-Marie Kortas, Berliner Senat für Arbeit, Soziales, Integration, Vielfalt u.a., Berlin

Ayhan Doyuk, Inventor, AYDO Worldproject, Extramadura-İspanya

Prof. Dr. Birgit Leyendecker, Sachverstaendigenrat für Integration und Migration, Berlin

Doç. Dr. Derya Göğebakan Yıldız, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Prof. Dr. Erkan Polat, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Prof. Dr. Esin Basım, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Gökçe Yörükoğlu Sungar, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ankara

Prof. Dr. Gökhan Orhan, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir

Prof. Dr. H. Halil Uslucan, Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung, Essen

Prof. Dr. Halit Ünver, Frankfurt İktisadi ve İdari Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (FOM)

Prof. Dr. Hilal Erkuş, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Prof. Dr. Hüseyin Basım, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Ankara Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Murat Türkeş, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Prof. Dr. Önder Bakırcıoğlu, University of Leicester, Leicester

Prof. Dr. Timur Şahin, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Dr. Benjamin Schraven, German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Bonn

Dr. Detlev Wolter, Emekli Büyükelçi, Berlin

Dursun Yıldız, Su Politikaları Derneği, Ankara

Tülin Seçen, CGE Evaluation Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul 

Dr. Yaşar Aydın, Stiftung für Wissenschaft und Politik, Berlin