Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

BİLİM KURULU

BİLİM KURULU

BİLİM KURULU

Prof.Dr. Ahmet Mutlu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Alexa Weik von Mossner

Universitaet Klagenfurt

Prof. Dr. Ali Kılçık

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Eriçin

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşenur Mengi

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Toker

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Cornelia Zierau

Universitaet Paderborn

Prof. Dr. Damaris Borowski

Universitaet Bielefeld

Prof. Dr. Erkan Polat

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Evren Tercan Kaas

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr.Ferhunde Hayırsever Topçu

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr.Ferruh TUZCUOĞLU

Sakarya Ünivertsitesi

Prof. Dr. George Vergos

Aristotle University of Thessaloniki

Prof. Dr. Gökhan Orhan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül Demez

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan

Uni Essen-Duisburg

Prof. Dr. Hakan Reyhan

Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Hamide Gübbük

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Hilal Erkuş

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi Demirkaya

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Basım

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Gül

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Tomanbay

İstinye Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Serkan Üncü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan Turgut

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Bülent Topkaya

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Canbulat

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mihri Özdoğan

Hochschule Landshut

Prof.Dr.Mihriban Şengün

İnönü Üniversitesi

Prof.Dr.Mohammed Taleb Obaidat

Jadara University

 

Prof.Dr. Mustafa Erdem Can

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa Kocaoğlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Kayıkçı

Mehmet Akif Ersoy  Üniversitesi

Prof. Dr. Nail Alkan

Ankara Hacı Bayram  Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer Negiz

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Önder Bakırcıoğlu

University of Leicester

Prof. Dr. Reyhan Erdoğan

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Rolf Wirsing

Hochschule Zittau

Prof.Dr. Sebahat Gözüm

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Serkan Üncü

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Prof.Dr. Songül Sallan Gül

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Taner Korkut

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Tayfun Çınar

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Timur Şahin

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Zülfikar Çetin

Evangelische HS

 

 

Doç. Dr. Alper Güven

Tunceli Munzur Üniversitesi

Doç.Dr. Ayça Erdem Ünşar

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr.Can Giray Özgül

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr. Cengiz Ekiz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

      Doç. Dr. Çağdaş Kuşçu Şimşek

                       Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr. Ceren Uysal Oğuz

Akdeniz Üniversitesi

      Doç.Dr. Cihan Kaymaz

                     Kafkas Üniversitesi

Doç.Dr. Çiğdem Akman

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç.Dr. Çiğdem Tumaç

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr. Elvettin Akman

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç.Dr. Güray Doğan

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr.Hanife Neris Yüksel

Akdeniz Üniversitesi

      Doç. Dr. Hatice Çoban Keneş

                    Munzur Üniversitesi

Doç.Dr. Havva Serap Toru

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr. Köksal Aydınşakir 

BATEM Antalya 

Doç.Dr. Nusret Demir

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr.Mehtap Pekesen Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr. Seda Bostancı

Namık Kemal Üniversitesi

         Doç.Dr. Sefa Usta

          Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Doç.Dr. Senem Atvur

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr. Sibel Hoştut

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr. Zahide Erdoğan

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Dr.Öğr.Üyesi  Hikmet Kuran

Kapodakya Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Hülya Küçük Bayraktar

Kafkas Üniversitesi

        Dr.Öğr.Üyesi Serkan Doru

                  Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Duymaz

Akdeniz Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Şengül Akdeniz

Akdeniz Üniversitesi

Dr. Fulya Aydın Kandemir

Antalya Büyükşehir Belediyesi 

        Dr. Benjamin Young 

             New York Academy of Science

           Dr. Jale Akhundova

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

           Dr. Mila Rosendthal

           New York Academy of Science

Dr. Veli Ercan Çetintürk

Serbest Araştırmacı

Dr. Araş. Gör.Ayşe Kalav Köken

Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr.Üyesi Vehpi Alpay GÜNAL

Akdeniz Üniversitesi