Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

MİSYON VİZYON

MİSYON VİZYON

MİSYON VİZYON

Misyon: Yerel ve küresel sorunlara karşı, yenilikçi, sürdürülebilir ve adil çözümler sunabilecek; eşitlik ve çeşitlilik ilkelerine saygılı bir şekilde farklı ülke ve sektörlerden katılımcıları bir araya getirecek, bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak, disiplinlerarası ortak bir platform oluşturmak.


Vizyon: Yerelden küresele, sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlara karşı yenilikçi, sürdürülebilir ve adil çözümler sunabilecek ve küresel düzeyde bilgi paylaşımının öncüsü olacak çok yönlü bir düşünce ortamı yaratmak, toplumsal faydayı artırmak amacıyla katılımcı, eşitlikçi bir anlayışla farklı disiplinlerden gelen araştırmacıları, aynı çatı altında bir araya getirerek bilimsel çalışmaları, inovasyonu ve bilgi paylaşımını teşvik etmek ve küresel işbirliklerinin oluşturulmasına, bilimsel kapasitenin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak