Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

FORUM

FORUM

FORUM

FORUMA ÇAĞRI

 

Sizleri; 29 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Bilim Forumu’na (ANISF-2023) davet etmekten onur duyarız.

ANISF-2023 uluslararası ve disiplinler arası bir Forumdur. ANISF-2023’ün misyonu, yerel ve küresel sorunlara karşı yenilikçi, sürdürülebilir ve adil çözümler sunabilecek farklı ülke ve sektörlerden katılımcıları bir araya getirecek, bilginin üretilmesine ve yayılmasına katkı sağlayacak ortak bir platform oluşturmaktır. “İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç” konulu ANISF – 2023’ün amacı, araştırmacılara, uzmanlara ve uygulayıcılara güncel sorunları ve çözümleri uluslararası ve disiplinler arası bir ortamda tartışma fırsatı sunmaktır. ANISF-2023, genel olarak iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların ve bunun sonucunda ortaya çıkan göç hareketleri, çevresel felaketler ve bozulmaların yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinde geliştirilen iyi uygulamaları ve çözüm modellerini de ele alacaktır. Bu uluslararası ve disiplinlerarası buluşma, aynı zamanda katılımcıların yeni fikirleri, uzmanlık ve deneyimlerini paylaşma, iş veya araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirliği için ortak bulma konusunda fırsatlar sunmaktadır.

ANISF-2023’ün çalışma dili Türkçe ve İngilizcedir. Tam metinler İngilizce olarak hazırlanacaktır.

ANISF-2023’e kabul edilen ve sunulan bildirilerin tamamı özet bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. İsteğe bağlı olarak bildiri tam metinleri yayın imkanları başlığı altında yer alan uluslararası dergilerde ya da uluslararası bir yayınevi tarafından bir veya birden fazla editörlü kitapta kitap bölümü olarak, hakemlik sürecinden geçtikten sonra 2024’ün ilk çeyreğinde yayınlanacaktır.

Sizi, Bilim Forumu ANISF-2023’e katkıda bulunmaya ve gezegenimizi ve sakinlerini gelecek nesiller için korumaya yönelik bu küresel çabaya destek vermeye davet ediyoruz.

ANİSF 2023 Düzenleme Kurulu