Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

FORUMUN AMACI

FORUMUN AMACI

FORUMUN AMACI

Yazıyı Okumak İçin Tıklayınız

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAG) 29 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihlerinde “İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç” konulu Uluslararası Antalya Bilim Forumunu (Antalya International Science Forum- ANISF) düzenliyor. ANISF - 2023, Su Politikaları Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Friedrich Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliği (İstanbul) ve Türkiye Araştırmaları Merkezi (Almanya-Essen) ile ortaklaşa düzenlenmektedir.
Antalya Bilim Forumu’nun amacı, son yıllarda tüm dünya kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden ve uzunca bir süre tartışılacağı düşünülen iklim değişikliği, çevresel değişimler ve göç süreçlerini uluslararası ve disiplinlerarası bir ortamda tartışmaktır. İçinde yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri olan küresel ısınma ve iklim değişikliği bağlamında gıda ve çevresel krizler konusunda siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarda tüm temel dinamiklerini belirleyen yeni sorunları ve tartışma alanlarını, bunların kamu yönetimine ve kamu politikalarına doğrudan ve dolaylı etkilerini, politika üretme süreçlerinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kurumsal yapıları, yeni yaklaşımları, yeni bakış açılarını, özgürleştirici ve kısıtlayıcı yönlerini, yeni kamu politikalarının üretim süreçlerini, sistem performansı, performans ölçümleri ve geri besleme gibi konularda uygulanan yöntemleri, bunların yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkileri ve sonuçlarını interdisipliner bir bakış açısıyla incelemek, tartışmak, paylaşmak, yeni yol ve yöntemler keşfetmeye çabalamak ve bu amaçlar doğrultusunda oluşmakta olan literatüre katkıda bulunmaktadır.
Forum’da konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yürüten araştırmacıların yanı sıra uygulamadan gelen uzmanlar, program konusuyla ilgili sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri ve karar vericileri de buluşturmayı hedefleyen ANISF - 2023, üç günlük bir etkinlik olarak planlanmıştır. İyi uygulama örneklerinin tanıtıldığı ve özellikle yeni koşullara uygun ve uyumlu üretim yöntemlerinin ele alındığı program, bu alanda Türkiye’de bir ilke imza atmayı hedeflemektedir.
Uluslararası Antalya Bilim Forumu, her yıl değişen konularla gelecekte bilim, uygulama, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını uluslararası ve disiplinlerarası bir platformda düzenli olarak buluşturmayı ve bu uluslararası çalışmanın Antalya’da sürekli hale getirilmesi hedeflenmektedir

Ana Sayfaya